Voices of Tolerance onderwijsaanbod

Wat is de actuele waarde van vrijheid en (religieuze) tolerantie? Wat betekenen vrijheid en tolerantie? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Met Voices of Tolerance gaat Museum Ons’ Lieve Heer op Solder samen met leerlingen van het vmbo op zoek naar antwoorden op deze vragen.

In september start Museum Ons´ Lieve Heer op Solder met nieuwe lessen van het onderwijsprogramma ´Voices of Tolerance´. In dit onderwijsprogramma, dat onder officiële patronage van UNESCO Nederland valt, reflecteren leerlingen met elkaar op actuele thema´s zoals verdraagzaamheid, tolerantie en vrijheid. De katholieke zolderkerk in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is sinds haar oorsprong in de Gouden Eeuw een plek van geloofsvrijheid en (religieuze) tolerantie. Vanuit die geschiedenis is het huidige museum een unieke plek voor debat en dialoog rondom verdraagzaamheid. Aan het onderwijsprogramma zijn onder andere Anuar (comedy), Massih Hutak (maatschappijleraar en rapper) en Marian Duff (fashion) verbonden. 

Een organische werkwijze, dat is waar we voor staan. Voices of Tolerance wordt ontwikkeld in samenwerking met docenten, leerlingen, ouders en óók culturele en maatschappelijke instellingen als UNESCO-NL. Kijk voor meer informatie op de website van Voices of Tolerance. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen, schrijf u dan hier in voor de onderwijsnieuwsbrief voortgezet onderwijs.

Bekijk hieronder het introductiefilmpje over Voices of Tolerance. 

De ontwikkeling van het nieuwe onderwijsaanbod wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
 

De Nationale UNESCO Commissie verleende patronage aan dit project, omdat het op een bijzondere manier laat zien hoe de verschillende domeinen van UNESCO met elkaar in verband staan. De belangrijke rol van onderwijs, met aandacht voor vrede en verdraagzaamheid, maar ook de sociale rol die musea kunnen spelen en de belangrijke functie van rolmodellen.

Voices of Tolerance is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief