Voices of Tolerance onderwijsaanbod

Wat is de actuele waarde van vrijheid en (religieuze) tolerantie? Wat betekenen vrijheid en tolerantie? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Met Voices of Tolerance gaat Museum Ons’ Lieve Heer op Solder samen met leerlingen van het vmbo op zoek naar antwoorden op deze vragen.

In september 2018 start Museum Ons’ Lieve Heer op Solder met nieuwe lessen van het onderwijsprogramma Voices of Tolerance. Voices of Tolerance, een initiatief van het museum, is een vernieuwend programma voor cultuureducatie, waarin het om de zoektocht naar de actuele waarde van vrijheid en (religieuze) tolerantie draait. De afgelopen drie jaar werkten we samen met leerlingen van vmbo-scholen, hun docenten, maatschappelijke partners (rolmodellen en sleutelfiguren) en erfgoedinstellingen. Daar gaan we nog steeds mee door en daarnaast breiden we Voices of Tolerance (VoT) de komende jaren uit.

Bekende workshopdocenten
Bekende Amsterdammers geven workshops aan scholieren. Mode-illustrator Ikram el Messaoudi, vlogger en You Gotta Believe-oprichtster Des Balentien, dichter en spreker Gershwin Bonevacia en rapper en columnist Massih Hutak staan het komende schooljaar voor de leerlingen klaar!

Voices-community
Een levendige community van oud-Voices, jongeren die eerder deelnamen aan het scholenprogramma, zijn inzetbaar voor andere events in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Landelijk platform
Museum Ons' Lieve Heer op Solder werkt samen met vier landelijke erfgoedpartners: Kamp Westerbork, Gevangenismuseum in Veenhuizen, Museum Dordrecht en museum Dolhuys in Haarlem. Bij dit platform kunnen andere erfgoedinstellingen terecht als ze aan de slag willen met (religieuze) tolerantie en verdraagzaamheid.

Historie en actualiteit
De katholieke zolderkerk in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is sinds haar oorsprong in de Gouden Eeuw een plek van geloofsvrijheid en (religieuze) tolerantie. Vanuit die geschiedenis is het huidige museum een unieke plek voor debat en dialoog rondom verdraagzaamheid. 
Een organische werkwijze, dat is waar we voor staan. Voices of Tolerance wordt ontwikkeld in samenwerking met docenten, leerlingen, ouders en óók culturele en maatschappelijke instellingen als UNESCO-NL. 

Het uitgebreide jaarprogramma 2018-2019 en meer informatie: http://voicesoftolerance.nl/.

Bekijk hieronder het introductiefilmpje over Voices of Tolerance. 

De ontwikkeling van het nieuwe onderwijsaanbod wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
 

De Nationale UNESCO Commissie verleende steun aan dit project, omdat het op een bijzondere manier laat zien hoe de verschillende domeinen van UNESCO met elkaar in verband staan. De belangrijke rol van onderwijs, met aandacht voor vrede en verdraagzaamheid, maar ook de sociale rol die musea kunnen spelen en de belangrijke functie van rolmodellen.

Voices of Tolerance is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief