Voices of Tolerance

Vrijheid en (religieuze) tolerantie. Belangrijke thema’s waar elke jongere anders over denkt. In het vernieuwende cultuureducatieprogramma Voices of Tolerance gaat het over eigen ervaringen van vmbo-jongeren met vrijheid en (in)tolerantie. Door middel van gesprekken met sleutelfiguren, workshops en performances spreken jongeren zich uit over zichzelf en over elkaar.

De verscholen huiskerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is het startpunt van het programma. In het zeventiende-eeuwse calvinistisch Amsterdam mochten katholieken, net als Joodse en andere niet-calvinistische stadsbewoners, alleen thuis bidden. De huiskerk werd gedoogd, maar mocht niet van buiten zichtbaar zijn. Dit roept de vraag op hoe vrij je bent je als je je geloof en je identiteit niet mag laten zien? Deze vraag is actueel vooral voor vmbo-jongeren, die dagelijks samenleven met verschillen.

Inspirerende workshopdocenten
Elk schooljaar geven verschillende inspirerende workshopdocenten van binnen en buiten Amsterdam workshops aan de jongeren. Die leren daarin over tolerantie aan de hand van een bepaalde kunstvorm.

Voices-community
Een levendige community van oud-Voices, jongeren die eerder deelnamen aan het scholenprogramma, zijn inzetbaar voor andere events in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Ondertussen ontwikkelen zij zich verder in het ProgrammaLab.

Landelijk platform
Museum Ons' Lieve Heer op Solder werkt samen met vier landelijke erfgoedpartners: Kamp Westerbork, Gevangenismuseum Veenhuizen, Museum Dordrecht en museum Dolhuys in Haarlem. Bij dit platform kunnen andere erfgoedinstellingen terecht als ze aan de slag willen met (religieuze) tolerantie en verdraagzaamheid.

Voor het complete programma en meer informatie: voicesoftolerance.nl.

Bekijk hieronder een filmpje over de Voices of Tolerance-community. 

Voices of Tolerance is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), het vfonds, en de Nationale UNESCO Commissie.

Meld u aan voor de nieuwsbrief