Directie en Raad van Toezicht

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een stichting met een onbezoldigde raad van toezicht en een bestuurder. De stichting laat zich in zijn handelen leiden door de Cultural Code Governance. In het financieel jaarverslag wordt nader toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

Directie
Birgit Büchner (1962) studeerde af aan de Universiteit van Nijmegen en begon haar carrière in 2008 bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Voor die tijd was zij werkzaam in het bedrijfsleven en de filmsector. In 2016 werkte zij een jaar als interim directeur bij het Bijbels Museum en werd zij directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Birgit Büchner over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder: “Het museum begon 130 jaar geleden als verzamelaars van katholiek erfgoed, maar we moeten nu ook verder kijken. We hebben een programma voor scholen, over tolerantie bijvoorbeeld en we gaan de komende tijd nog meer op zoek gaan naar de maatschappelijke betekenis van het huis en onze collectie. Wat zegt deze plek over Amsterdam? Daarbij vind ik het belangrijk om me in te spannen voor cohesie in de stad en daarvoor is samenwerking met maatschappelijke en culturele partners essentieel. Het maakt ons verhaal en dat van Amsterdam gelaagd en van belang.”

De komende jaren werkt de organisatie van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder langs deze lijnen aan nieuw aanbod voor scholen en bezoekers. De doelstelling is om het verhaal van het huis met de verborgen kerk zo te ontsluiten dat het voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, toegankelijk is.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. drs. F.W.J. (Eric) Holterheus, voorzitter
Dhr. M.W. (Max) Meijer
Dhr. drs. D.J. (Diederik) Slot
Mw. mr. S. (Sevil) Karadag
Mw. drs. E. (Evita) Fiévez-Stoop

Meld u aan voor de nieuwsbrief