De (in)tolerante burger

De (in)tolerante burger. Speciale rondleiding voor het MBO
De geschiedenis van het 17de-eeuwse woonhuis met de huiskerk op zolder is aanleiding voor een gesprek over tolerantie, vrijheid en identiteit in het heden. In het protestantse Amsterdam mochten katholieken hun geloof wel thuis  beoefenen, maar niet in het openbaar.  Hoe vrij ben je als je je geloof en je identiteit moet verbergen? Tegenwoordig is die vraag nog steeds actueel. Hoe tolerant vinden jonge mensen de samenleving? Verschuift je mening wanneer je dit beredeneert vanuit een dominante cultuur  of vanuit een subcultuur?

 

Praktische informatie
Doelgroep: mbo (differentiatie naar leeftijd en niveau)
Duur: 60 minuten 
Prijs: € 55,00 per 15 leerlingen

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief