Momkamer

Vanwege de uitbreiding van het museum is in 2013 de fundering van het hoekpand, bestaande uit een grachtenhuis en twee steegwoningen, hersteld. Tijdens deze werkzaamheden werd door Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) onder een van de steegwoningen een grote beerput gevonden.

Een beerput is een diepe afvalput die vroeger dienst deed als toilet en vuilnisbak. Deze beerput was gevuld met voedselresten en gebruiksvoorwerpen van keramiek en glas. De vondsten stammen uit de periode ca. 1650 - 1800 en geven daarmee een tastbaar beeld van het dagelijks leven van de bewoners en gebruikers van deze woning in de 18de eeuw. Onder de objecten bevindt zich Delfts aardewerk, glaswerk en Chinees porselein, dat via de VOC in Amsterdam terecht is gekomen.

Momkamer
De beerput werd via vier stortkokers gevuld met uitwerpselen en het huisafval van de bewoners van het grachtenhuis en de twee steegwoningen. De unieke vondsten die zijn aangetroffen zijn grotendeels uit de tijd waarin de familie Van der Meulen het huis huurde en er – onder hetzelfde dak als de kerk – een biertapperij uitbaatte. Ze verkopen er verschillende soorten bier, ook wel ‘mom’ genoemd. Toch zijn er veel meer wijnglazen (honderden kelkglazen) uit de beerput gekomen dan bierpullen. In de Momkamer zijn vondsten uit de beerput te zien.

Het functioneren van een beerput
Hoe een dergelijke beerput functioneerde is te zien in een speciaal gemaakte animatie.

Animatie: Bobcat Media
Tekeningen: Hetty Peeters

Meld u aan voor de nieuwsbrief