Tweede Steegwoning

Vanaf het moment dat de kerk open is, in 1662, heeft Ons’ Lieve Heer op Solder altijd een eigen priester. En vanaf die tijd, tot 1887, is dit het huis waar hij woonde, vermoedelijk zijn gecombineerde werk- en slaapkamer. Petrus Parmentier is de eerste die het bewoont.

Voor die tijd was de steegwoning behoorlijk luxueus. Neem bijvoorbeeld de marmeren vloer die zijn vriend Jan Hartman, van wie hij de woning voor tweehonderdvijftig gulden per jaar huurde, voor hem in 1662 heeft laten neerleggen in dit vertrek. Dat marmer van toen ligt er nog altijd.

Wat Hartman betreft mocht de priester er tot in lengte van dagen blijven wonen. Op zijn sterfbed verklaarde hij in een codicil dat Parmentier de woningen en de kerk mocht gebruiken zolang hij wilde. Maar dat pakte anders uit. Hartman stierf in 1668, op negenenveertigjarige leeftijd, en liet behoorlijke schulden na. Een paar jaar later was de financiële situatie zo slecht dat Hartmans familie genoodzaakt was om de panden te verkopen. Petrus Parmentier moest toen verhuizen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief