Bestuursleden
drs. M.A.M. Elsenburg, voorzitter
dr. P.C.J. van Dael sj, in december 2012 benoemd tot Erelid
dhr. M. Meijer
dhr. D. Slot
dhr. E. Holterhues

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief