Raad van toezicht

Leden raad van toezicht:

Eric Holterhues – Voorzitter

Max Meijer

Diederik Slot

Sevil Karadag

Evita Fiévez-Stoop

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief