Home - Tentoonstellingen

Art Stations of the Cross Amsterdam – Troubled Waters

6 maart tot en met 22 april 2019

Van 6 maart tot en met 22 april neemt Museum Ons’ Lieve Heer op Solder deel aan Art Stations of the Cross, een pelgrimage door het centrum van de stad waarbij de bezoeker langs een 15-tal kunstwerken wordt gevoerd. Deze kunstwerken verbinden het lijden van Jezus met vormen van lijden en onrecht in het verleden en het heden. Toonaangevende kunstenaars geven een eigentijdse vertaling van het oude verhaal, dat vaak verbeeld wordt in veertien staties. Voor de kunstzinnige pelgrimstocht door Amsterdam is de wederopstanding als vijftiende statie toegevoegd. Ons museum is de dertiende statie, ofwel de kruisafname.

De kruisafname
In de christelijke traditie wordt het lijden van Jezus realistisch uitgebeeld in schilderijen, beelden, tekeningen, passiespelen, kruiswegstaties, films en muziek. Zo kunnen wij als toeschouwers ons inleven in de vernedering, de pijn en de vreselijke dood aan het kruis die Jezus moet ondergaan. Aan zijn martelgang komt een einde als hij sterft. Dan volgt een moment waarin het verdriet van zijn dierbaren zich kan ontladen. Met grote zorg wordt het zware, verminkte en dode lichaam van het kruis gehaald en beweend. Naar Joods gebruik wordt het gebalsemd en in doeken gewikkeld.

De twee sculpturen in deze ruimte zijn met elkaar in dialoog. Ze verbeelden beide een moment na de kruisafname, maar staan tegenover elkaar omdat ze uiting geven aan verschillende gedachten en emoties.

De laatste dagen van Jan Tregot is een van de heftigste kruisafnames ooit gemaakt. De kunstenaar gebruikte een afgedankte corpus Christi uit een voormalige katholieke kerk. Deze sculptuur verwijst naar nieuwsbeelden over religieus gemotiveerd geweld.
Het houten beeld uit de 16de eeuw is eveneens afkomstig uit een katholieke kerk. De Piëta is een aandoenlijk tafereel van medelijden en verbondenheid, overgeleverd uit de katholieke traditie. De dood en het lijden van Christus zijn teruggebracht naar het persoonlijk verdriet van Maria.

De laatste dagen
Op de tweede verdieping van het entreegebouw zal het beeld De laatste dagen van kunstenaar Jan Tregot worden tentoongesteld. Tregot over De laatste dagen: “Het gekruisigde lichaam van Christus is hier naar beneden gekanteld en verminkt. De titel De laatste dagen en de onthoofding van het Christusbeeld zijn verwijzingen naar het einde van een tijdperk en naar actuele nieuwsbeelden over religieus gemotiveerd geweld. Verliezen we door de ontkerkelijking niet het besef dat we, ondanks alle veranderingen, nog steeds in een christelijke cultuur leven? Raakt die cultuur nog aan onze huidige behoefte aan spiritualiteit of zijn we vooral bevreesd dat onze samenleving door religieuze spanningen onder druk komt te staan?”

Art Stations of the Cross richt zich op gelovige kerkgangers, in cultuur en spiritualiteit geïnteresseerde Nederlanders, scholieren, studenten, voorbijgangers en toeristen. De kruiswegstaties bieden de ‘pelgrims’ een handvat om tijdens de Veertigdagentijd stil te staan bij het lijden van Christus en van onze medemens. Ter verdieping tonen we in dezelfde periode een 14-delige kruisweg van kunstenaar Cornelis de Bruin (1870-1940), welke te zien zal zijn in ons museumcafé.

Bekijk voor meer informatie het persbericht.

Meld u aan voor de nieuwsbrief